Site news

Trygga Nackademin

Trygga Nackademin

by Shaug Alkhaffaji -
Number of replies: 0

I Nackademins lokaler gör vi det vi kan för att studenter, föreläsare och personal ska känna sig trygga och säkra. En av många åtgärder är att ha ett passersystem till våra lokaler för att hindra obehöriga att komma in och ställa till med osäkerhet gällande person och egendom. Denna trygghet sätts ur spel då nödhandtag i portarna ut från våra lokaler används istället för knappen bredvid. Nödhandtagen är till för att endast användas vid en utrymning och INTE till vardags. Då ska knappen användas.