Site news

Övervakningskameror

Övervakningskameror

by Shaug Alkhaffaji -
Number of replies: 0

Övervakningskameror med inspelning finns i våra datasalar då det förekommer vandalisering och sabotage. Inspelningarna sparas maximalt i en vecka och förstörs därefter automatiskt. Inspelningar där eventuell bevisbörda finns, sparas till dess att utredningen är avslutad. Enstaka inspelningar kan eventuellt sparas i studiesyfte. Endast två personer har tillgång till inspelat material, utom då utredning pågår