Site news

Instruktion Corona covid -19

Instruktion Corona covid -19

by Shaug Alkhaffaji -
Number of replies: 0

Bästa student,

Vi håller er löpande informerade om utvecklingen och vilka beslut de medför inom Nackademin. Viktigt att du tar del av samtlig information enligt nedan.

 

Nuläget Nackademin

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för smittspridning i Sverige till ”Mycket hög”. De har inte ändrat sina råd till Sveriges skolor.

Nackademin har i nuläget inga misstänkta eller konstaterade fall av covid-19. Vi följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger. Vår verksamhet håller fortsatt öppet men med vissa justeringar i undervisningen.

 

Digital undervisning 

Då vi vill göra allt för att ni ska kunna fortsätta er undervisning samtidigt som vi värnar om allas välmående kommer vi att ändra våra riktlinjer till våra konsulter. Under perioden 16-27 mars, då en avstämning kring läget sker, kommer vi ge våra konsulter direktivet att undervisa på distans. Våra Utbildningsledare kommer att ta personlig kontakt med respektive konsult för vidare instruktion under dagen idag. Det innebär att vi kommer att ge våra konsulter och er studenter tekniska förutsättningar att få föreläsningarna digitalt.

 

IT stöd

Observera! Vi kommer att fokusera vårt IT stöd, som vi utökar under denna period, till konsulterna. Vi ber er därför att visa konsulterna och varandra utökat överseende och tålamod med osäkerhet och oro kring hur man ska hantera tekniken. Ni kommer att behöva hjälpa varandra om någon känner osäkerhet kring uppkoppling. Nu behöver vi visa varandra ökat kollegialt stöd och finnas för varandra! Vi uppmuntrar till att be en vän om råd och hjälp istället för att kontakta IT-support. Detta då vi som sagt, kommer att lägga vår energi på att få våra konsulter att känna sig trygga i teknik och pedagogiskt upplägg.

 

Vi lever nu under extraordinära förhållanden och vi behöver alla hjälpas åt för att få detta att fungera. Vi digitaliserar all utbildning på endast 24 timmar – ett projekt som skulle behöva flera månaders utveckling och testning – så vi ber om förståelse för att allt kanske inte löper helt smärtfritt till en början. Vi kommer att löpande utvärdera och genomföra justeringar gällande tekniken.

 

Under dagen idag tar vi fram filmer där instruktioner ges. Dessa skickas i separat mail.

 

Närvaro  

Du som student väljer om du vill vara närvarande fysiskt här på Nackademin. Föreläsningarna sker digitalt och i realtid enligt schema. Du kommer inte att kunna träffa konsulten fysiskt. Du kan med andra ord sitta hemma. Du följer föreläsningarna via din egen dator. Nackademin kommer att hålla skolan öppen tills vidare.

 

Det kommer att ske schemaändringar så kontrollera löpande schema.nackademin.se vilket klassrum som gäller, om du önskar komma hit, samt eventuella ändringar kopplat till din föreläsning.

 

Tentor

Bokade och planerade tentor kommer att ske enligt planering och på plats här på Nackademin. Vi kommer att dela upp er i mindre grupper så ni inte behöver sitta för många tillsammans.

 

LIA

Du som är ute på din LIA, ska ta del av och följa den information, som ges på respektive arbetsplats där ni har er LIA.

 

MYh och CSN

Vi har stämt av vårt upplägg med MYh. De står bakom vårt upplägg och meddelar samtidigt att de kommer att ha stort överseende med hur vi hanterar lärarledda timmar etc under denna period. De ”vanliga” riktlinjerna kommer inte att gälla.

Däremot meddelar de att CSN givit ett starkt budskap att avslutade eller obefintliga studier kommer att innebära en risk för indraget CSN stöd. Det är därmed viktigt att du loggar in på de föreläsningar som erbjuds så att vi kan bekräfta din närvaro.

 

Enligt tidigare instruktion vill vi upprepa att du inte får komma sjuk till Nackademin. Stanna hemma. Det gäller både studenter och personal. Detta gäller alla former av influensa- och förkylningssymtom, även lindriga symtom på:

  • hosta 
  • snuva
  • ont i halsen
  • feber

 

Har ni frågor kring covid-19 kan ni ringa telefon 113 13 eller söka information på:

 

Med önskan om allas goda hälsa och möjlighet till fortsatta studier!/ Astrid

Astrid Westfeldt Corneman

VD Nackademin