Site news

Instruktion Corona Covid 19 - utskick 14

Instruktion Corona Covid 19 - utskick 14

by Peter Hampus -
Number of replies: 0

Bästa studenter och konsulter,

Vi informerar löpande kring Nackademins förhållningssätt till den rådande pandemin. Intervallen för denna kommunikation är var 14:e dag.  

 

Nuläget

Vi kan nu konstatera att vi befinner oss i en ”andra våg”.

Folkhälsomyndigheten går ut med allt starkare rekommendationer. Det finns ännu inga beslut kring 100% distansstudier men en stark rekommendation att så skall ske där det är möjligt.

 

Nackademin vill göra sitt yttersta för att begränsa smittspridningen. Vi ber dig att följa nedanstående riktlinjer från FHM. Samtliga Utbildningsledare har haft, eller kommer under dagen att ha, en avstämning med sina konsulter. I möjligaste mån kommer vi att ställa om till distansundervisning alternativt styra om till halvklasser och/eller grupparbeten.

 

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

 

Då det ännu inte finns några nya direktiv för skolverksamheter gäller fortsatt Nackademins policy men nu med en förstärkning i budskapet. Vi uppmuntrar till distansstudier där så är möjligt utan att  frångå kvaliteten i kunskapsöverföringen. Policyn kommer att uppdateras med omgående verkan om nya direktiv kommer från FHM och/eller MYh.

 

Nackademins policy gällande från 30 oktober:

 • Vi följer direktiven från FHM (max 50 deltagare). Vi förstärker kraven på våra utbildare att tänka kreativt kring grupparbeten och halvklasser för att säkerställa förutsättningar för fysisk distans.
 • Vi har noll tolerans på närvaro hos studenter, konsulter eller medarbetare som påvisar något som helst symptom.
 • Distansstudier uppmuntras. Beslut tas av respektive Utbildningsledare i nära dialog med respektive konsult och med stöd av ledningen på Nackademin.
 • Parametrar vi tittar på vid beslut om distans- eller ”på plats” studier är följande:
   • Kursinnehåll
   • Tillhör genomförande konsult en riskgrupp
   • Eventuella larm om smittspridning/sjukdomsfall på Nackademin 
   • Dagsaktuella direktiv från FHM

 

Vi fortsätter vara lyhörda inför rådande situation var dag och gör anpassningar när så krävs. Samma flexibilitet och anpassning förväntar vi oss av dig som studerande. Nackademin är inte en traditionell skola. Vi jobbar med yrkesförberedande utbildning och skapar förutsättningar på samma sätt som på en arbetsplats.

 

Vårt mål är att ta hand om varandra och säkerställa allas goda hälsa likväl som vi har ett ansvar att säkerställa att våra studenter håller en hög kunskapsnivå och behärskar det yrke de utbildas till. Näringslivet vet att våra studenter håller en hög kvalitet och är redo för yrkesrollen när de tagit sin examen. Det förtroendet kommer vi fortsätta vårda väl.

 

Återigen vill vi påminna om:

·        Att vi hjälps åt att påminna varandra om fysisk distans.  

·        Att det är eget ansvar att ta med och använda munskydd, handskar och/eller visir. Nackademin lämnar det öppet för var och en att välja hur och om man vill använda extra skydd. Nackademin tillhandahåller handsprit på toaletterna. Vi uppmuntrar att man har med egen handsprit för att kunna använda löpande under dagen.

·        Att stanna hemma om du inte är fullt frisk och kontakta 1177 om du känner dig fundersam kring dina symptom.

  

IT

Kom ihåg att du på http://it.nackademin.se hittar svar på en mängd frågor under vårt FAQ samt en mängd instruktionsfilmer.

 

Kommunikation

Som ni nu känner väl till kommunicerar vi med er i form av ett utskick var 14:e dag oavsett om det skett några förändringar eller inte. Detta är utskick nr. 14. Vill du gå tillbaka och läsa tidigare information så har vi samlat all information på ett ställe.

 

Som student går du in i Studentportalen:

https://studentportal.nackademin.se/mod/forum/view.php?id=503

 

För dig som undervisar på Nackademin hittar du kommunikationen i ditt nyhetsflöde:

https://studentportal.nackademin.se/mod/forum/view.php?id=33

 

 

Låt oss ta fortsatt väl hand om varandra och ha en fin helg!

Allt gott!/ Astrid

 

Astrid Westfeldt Corneman

Verkställande Direktör


(Redigerad av Shaug Alkhaffaji - fredag, 13 november 2020, 17:58)