Site news

Instruktion Corona Covid 19 - utskick 12

by Peter Hampus -

Bästa studenter och konsulter,

Vi informerar löpande kring Nackademins förhållningssätt till den rådande pandemin. Intervallen för denna kommunikation är var 14:e dag.  

 

Nuläget

Under helgen kom det till vår kännedom, genom berörd UL, att vi har en student som testats positivt för Covid -19. Studenten var i skolan i tisdags förra veckan. Hen var då symptomfri. På torsdagen kände studenten symptom och testade sig omedelbart. Hen har nu fått bekräftat att hen testat positivt för Covid -19.

 

För att begränsa eventuell smittspridning har vi därför, med omedelbar verkan, ställt om samtliga studier för denna klass nästkommande 2 veckor till distans. Detta är en extra försiktighetsåtgärd vi vidtar och vi vet som sagt inte om det förekommit risk för smitta. Vi vidtar också dessa åtgärder då vi vill minimera risken att vår konsult insjuknar. Han är uppbokad på flera av våra kurser framåt.

 

Vi vill vara tydliga med att vår student följt våra riktlinjer. Hen har inte varit i skolan med symptom och då symptom uppstod, agerade studenten föredömligt och gjorde omgående ett Covid-test.

 

Vi hoppas på er förståelse för dessa försiktighetsåtgärder som är helt i linje med den policy vi kommunicerade i vårt förra utskick. Det handlar om ett gemensamt samhällsansvar. Vi har alla en skyldighet att minska smittspridningen. Tillsammans tar vi ansvar för den pandemi vi nu lever.

 

Nackademins policy, utifrån nu rådande kunskaper, och gällande från oktober månad lyder enligt följande:

 • Vi följer direktiven från FHM (max 50 deltagare) samtidigt som vi är medvetna om att vi inte kan leva upp till rekommendationen på fysisk distans i våra klassrum. Vi uppmuntrar till kreativt tänkande kring grupparbeten och halvklasser för att underlätta detta.
 • Vi har noll tolerans på närvaro hos studenter, konsulter eller medarbetare som påvisar något som helst symptom.
 • Då uppstarten landat väl så här långt väljer vi att arbeta för succesiv återgång till på ”plats studier” där så är möjligt. Beslut kring detta tas av respektive Utbildningsledare i nära dialog med respektive konsult och med stöd av ledningen på Nackademin.
 • Parametrar vi tittar på vid beslut om återgång är följande:
   • Kursinnehåll
   • Tillhör genomförande konsult en riskgrupp
   • Eventuella larm om smittspridning/sjukdomsfall på Nackademin 
   • Dagsaktuella direktiv från FHM

 

 Vi fortsätter vara lyhörda inför rådande situation var dag. Vi följer läget dagligen och gör anpassningar när så krävs. Samma flexibilitet och anpassning förväntar vi oss av dig som studerande. Nackademin är inte en traditionell skola. Vi jobbar med yrkesförberedande utbildning och skapar förutsättningar på samma sätt som på en arbetsplats.

 

Vårt mål är att ta hand om varandra och säkerställa allas goda hälsa likväl som vi har ett ansvar att säkerställa att våra studenter håller en hög kunskapsnivå och behärskar det yrke de utbildas till. Näringslivet vet att våra studenter håller en hög kvalitet och är redo för yrkesrollen när de tagit sin examen. Det förtroendet kommer vi fortsätta vårda väl.

 

Återigen vill vi påminna om:

·         Att vi hjälps åt att påminna varandra om fysisk distans och Nackademin uppmuntrar dig som konsult att vara kreativ med lektionsuppläggen. Grupparbeten och halvklasser kan underlätta för att kunna ha fysisk distans.

·         Att det är eget ansvar att ta med och använda munskydd, handskar och/eller visir. Nackademin lämnar det öppet för var och en att välja hur och om man vill använda extra skydd. Nackademin kommer att tillhandahålla handsprit på toaletterna. Vi uppmuntrar att man har med egen handsprit för att kunna använda löpande under dagen.

·         Att stanna hemma om du inte är fullt frisk och kontakta 1177 om du känner dig fundersam kring dina symptom.

  

IT

Kom ihåg att du på http://it.nackademin.se hittar svar på en mängd frågor under vårt FAQ samt en mängd instruktionsfilmer.

 

Kommunikation

Som ni nu känner väl till kommunicerar vi med er i form av ett utskick var 14:e dag oavsett om det skett några förändringar eller inte. Detta är utskick nr. 11. Vill du gå tillbaka och läsa tidigare information så har vi samlat all information på ett ställe.

 

Som student går du in i Studentportalen:

https://studentportal.nackademin.se/mod/forum/view.php?id=503

 

För dig som undervisar på Nackademin hittar du kommunikationen i ditt nyhetsflöde:

https://studentportal.nackademin.se/mod/forum/view.php?id=33

 

 

Med önskan om fortsatt god hälsa och framgångsrika studier!/ Astrid

 

 

 

Astrid Westfeldt Corneman

Verkställande Direktör


Older topics...