Site news

Dörrar & grupprum på Nackademin

by Shaug Alkhaffaji -

  •  Dörrar till Nackademins lokaler kommer att hållas låsta för studenter i Uppsala och Solna den 23, 27 & 30/12 -19, då ingen verksamhet sker då.

  • Från och med den 7/1-19 finns det ett till grupprum (A217) i A-huset, plan 2.


Byte av skrivarna

by Shaug Alkhaffaji -

Våra skrivare kommer att bytas ut från och med den 12 december 2019. Driftstörningar kommer att ske i samband med utbytet. Vid behov välj skrivare på annan våning, t ex plan 2 eller 4.

Older topics...